Wartościowanie pracy
Wartościowanie pracy jest procesem wyceny trudności i złożoności pracy na stanowisku wg z góry przyjętych kryteriów i zasad wyceny. Jest ono sporządzane w celu określenia relatywnej wartości pracy na poszczególnych stanowiskach. więcej »
Systemy premiowe
Systemy premiowe to ruchoma część wynagrodzenia, którą może stanowić premia, nagroda pieniężna lub też świadczenie niefinansowe, które wiąże się z możliwością korzystania z dodatkowych narzędzi i usług, jak wyjazdy indywidualne, systemy ubezpieczeń, pakiety akcyjne itp. więcej »
Systemy oceny i weryfikacji kompetencji
Ocenianie jest integralnym elementem procesu kierowania pracownikami i może być sformalizowane (okresowa ocena) lub nie (codzienna weryfikacja postępów, efektów czy zachowań). więcej »
Taryfikatory płacowe
Taryfikator płacowy (zwany również tabelą wynagradzania lub tabelą płac) każdorazowo powinien być odzwierciedleniem wyników wartościowania. więcej »
Audyt indywidualnych kompetencji
Pod pojęciem audytu personalnego rozumie się weryfikację poziomu wskazanych kompetencji indywidualnych w stosunku do modelowego profilu kompetencyjnego stanowiska zajmowanego przez badanego pracownika. więcej »
Assessment centre
Poszukiwanie metod weryfikacji kompetencji zawodowych ma długą historię i absolutnie nie jest odkryciem ostatniej dekady XX wieku. więcej »
Narzędzia informatyczne dla HR
Oferujemy naszym klientom przystosowane do ich potrzeb oraz wymagań oprogramowanie wspierające różne obszary działania HR. więcej »
Inne usługi consultingowe
więcej »
...czekając na idealny moment możesz nigdy nie rozpocząć dzieła...

502 Bad Gateway


nginx/1.10.0 (Ubuntu)
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


nginx/1.10.0 (Ubuntu)
" alt="" />